Foirmeacha, Bileoga, Íoslódálacha agus Táillí

Foirmeacha Iarratais a Phleanáil:

Foirm Forbairt Dhíolmhaithe

  • Iarratas ar dhearbhú maidir le forbairt dhíolmhaithe faoi Alt 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 -  GCC-P-11(B)-00

Foirm Ghearáin Forbartha

Foirm Iarratais ar Cheadúnas

  • Alt 254 - Iarratas ar Cheadúnú Comharthaíocht, Fearas, Struchtúr etc. -  GCC-P-07(B)-01

Foirmeacha Ilghnéitheacha

  • Iarratas ar Ligean Thar Ceal nó ar Mhaolú i ndáil le Ceanglas de Chuidna Rialachá Foirgníochta (an tAcht um Rialú Foirgníochta 1990) -  GCC-P-06(B)-00

 

Pleanáil Bileoga:

1. An Córas Pleanála - Buntreoir

2. Treoir don Phlean Forbartha

3. Treoir faoi Chead Pleanála

4. Treoir chun Iarratas Pleanála a Dhéanamh

5. Treoir chun Achomharc Pleanála a Dhéanamh

6. Treoir don Fhorfheidhmiú Pleanála in Éirinn

7. Treoir chun Cead Pleanála a Iarraidh le Teach a Thógáil

8. Treoir faoi Obair a Dhéanamh Timpeall an Tí

9. Forbairt Talmhaíochta agus Feirme – Na Saincheisteanna Pleanála

10. Treoir do Phleanáil don Duine Gnó

11. Measúnacht Comhshaoil agus Pleanáil in Éirinn

12. Treoir don Oidhreacht Ailtireachta

13. An tSeandálaíocht sa Phróiseas Pleanála

14. Forbairt Bonneagair Straitéisigh

Íosluchtú Eile

Treoirlínte Dearaidh don Teach Aonair Tuaithe (as béarla)

Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016 (athbhreithnithe i mí Lúnasa 2019-as Béarla)

Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016 (As Béarla)

Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2010 (As Béarla)