Deontais i leith Fuinneamh Baile

Cuireann Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, (SEAI) maoiniú ar fáil chun obair feabhsúcháin a dhéanamh ar árais chónaithe le go mbeidh siad níos tíosaí ar fhuinneamh, níos compordaí, níos folláine agus níos éifeachtaí ó thaobh costais. 

Cliceáil ar an nasc thíos, le do thoil, chun tuilleadh eolais a fháil; 

 https://www.home-energy-upgrades.ie/

 

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Cóipcheart © Comhairle Chontae na Gaillimhe