Deontais i leith Fuinneamh Baile

Cuireann Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, (SEAI) maoiniú ar fáil chun obair feabhsúcháin a dhéanamh ar árais chónaithe le go mbeidh siad níos tíosaí ar fhuinneamh, níos compordaí, níos folláine agus níos éifeachtaí ó thaobh costais. 

Cliceáil ar an nasc thíos, le do thoil, chun tuilleadh eolais a fháil; 

https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants

Beartas Maidir Le Fuinnimh - Comhairle Chonta Na Gaillimhe

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Cóipcheart © Comhairle Chontae na Gaillimhe