Tithíocht

Ar scáth a chéile a mhaireas na daoine.