Tá cead speisialta ag teastáil chun feithicil a úsáid a sháraíonn uasmheáchán agus toisí uasta atá leagtha amach do feithicil agus leantóirí inneallghluaiste ar bhóthar poiblí.

Féadfaidh údarás áitiúil de réir Alt 13 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961 agus na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Déanamh agus Usáid Feithiclí) 1963 - 2003 cead speisialta a eisiúint ag ceadú do feithicil ar leith a sháraíonn uasmheáchan agus toisí uasta feithicil agus leantóirí inneallghluaiste a bheith in úsáid ar bhóithre poiblí.

Is cion atá ann faoi Alt 12 / 13 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Déanamh agus Usáid Feithiclí) 1963 - 2003 a shárú ach amháin de réir cead speisialta a bheith eisithe i leith an feithicil (lí).

Iarratas:

Caithfidh na doiciméid a leanas a bheith iniata le iarratas ar Chead Speisialta:

CAITHFIDH slánaíocht ar leith do Comhairle Chontae na Gaillimhe a bheith iniata le Sceidil Árachais - Polasaithe Árachais - Leibhéal Slánaíochta a Theastaíonn:

    (a)     Dliteanas Poiblí                 €6.4 milliún

    (b)     Dliteanas Fostóra             €12.7 milliún

Táille:

Níl aon táille ann faoi láthair do Chead Speisialta a eisiúint.

Fógra Roimhse seo:

Roimh iarratas a dhéanamh ar chead speisialta, tabharfaidh an iarrthóir fógra ceithre lá oibre glan do Choimisinéir na Garda Síochána don chinéal sin iarratas.  Beidh cóip den iarratas don chead iniata leis an bhfógra.

Gealltanas:

Beidh gealltanas san iarratas ag an iarrthóir chun aon damáiste a dhéantar do bhóithre poiblí de bharr úsáid na feithicil (lí) faoin gcead a aisíoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Chun na críche seo, féadfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe mar choinníoll don chead iarrfaidh ar an iarrathóir suim airgid a chur i dtaisce leis an gComhairle chun an damáiste a chlúdú, nó chun dóthain urrús a aimsiú.

Cead:

Beidh cead sa feithicil lena mbaineann sé i gcónaí, nó ar an bhfeithicil atá ag tarraingt an leantóir lena mbaineann sé.

Beidh cead bailí ar feadh tréimhse 12 mí ar an mhéid ón dáta a eisíodh é, nó ar feadh tréimhse níos lú de réir mar atá sé sonraithe.

Cead a Tharraingt siar:

Féadfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe cead a tharraingt siar do feithicil lena bhfuil cead eisithe in úsáid faoi shárú aon choinníoll a bhaineann don chead.

Má bhíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe chun cead a tharraingt siar tabharfar fógra 21 lá go bhfuil sé ar intinn sin a dhéanamh agus déanfar breithniú ar aon uiríll a dhéanann an sealbhóir laistigh den tréimhse sin.

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Cóipcheart © Comhairle Chontae na Gaillimhe